Generelle vilkår og betingelser

Anvendelsen af disse vilkår og betingelser

De følgende vilkår og betingelser gælder for denne og alle efterfølgende kontrakter med Mosegård Silo, ret til ændringer forbeholdes. Mosegård Silo er ikke bundet af modstridende vilkår og betingelser fra Kunden. Disse vilkår og betingelser gælder også, når Mosegård Silo udfører tjenester vidende om modstridende betingelser fra kunden, selv om Mosegård Silo ikke udtrykkeligt gør indsigelse for dem. Eventuelle yderligere forpligtelser, som Mosegård Silo indgår ændre ikke anvendelsen af disse salgs betingelser.

Website brug

Denne hjemmeside og dens indhold er udarbejdet, udviklet og ejet af Mosegård Silo. Hjemmesiden er kun til brug i overensstemmelse med nedenstående vilkår. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du disse vilkår.

Mosegård Silo har udviklet denne hjemmeside udelukkende som en service og kilde til information. Før du bruger oplysningerne fra hjemmesiden, anbefales det, at du søger personlig assistance og rådgivning fra Mosegård Silo.

Mosegård Silo ejer de intellektuelle ejendomsrettigheder på hjemmesiden og materialet på hjemmesiden. Ift. licensen nedenfor, reserveres alle immaterielle rettigheder. Du må se, downloade og udskrive sider fra hjemmesiden til din egen personlige brug, med forbehold af de begrænsninger, der er anført nedenfor og andetsteds i disse vilkår og betingelser.

Brugere af Mosegård Silo hjemmeside må ikke:

  • Genudgive materiale fra denne hjemmeside, herunder brug på en anden hjemmeside;
  • Sælge, udleje eller underlicensere materiale fra hjemmesiden;
  • Gengive, duplikere, kopiere eller på anden måde udnytte materialet på denne hjemmeside til et kommercielt formål;
  • Redigere eller på anden måde ændre noget materiale på hjemmesiden;
  • Videredistribuere materiale fra denne hjemmeside

Indholdet af denne hjemmeside er underlagt hyppige ændringer uden forudgående varsel. Det betyder at Mosegård Silo ikke garantere, at indholdet er korrekt og ajourført. Besøgende på denne hjemmeside accepterer, at Mosegård Silo er fritaget for ethvert ansvar for indholdet af hjemmesiden, og anvendelse heraf.

Cookie politik

Mosegård Silo hjemmeside bruger cookies til at gøre det muligt at hente brugeroplysninger for hvert besøg. Cookies bruges på områder af vores hjemmeside for at aktivere funktionerne på dette område og brugervenlighed for de mennesker, der besøger siden. Ved at bruge denne hjemmeside og acceptere disse vilkår og betingelser, giver du dit samtykke til Mosegård Silo´s brug af cookies i overensstemmelse med betingelserne i Mosegård Silo’ fortrolighedspolitik / cookies politik.

Mosegård Silo hjemmeside bruger Google Analytics, en web-analyse fra Google Inc. (Google). Google Analytics bruger såkaldte “Cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer, og som tillader en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af den cookie, om din brug af dette websted (herunder din IP-adresse) overføres til en Google-server og lagres der. Google vil bruge disse oplysninger til at vurdere din brug af hjemmesiden, at sammensætte en rapport om hjemmesidens aktiviteter samt, at levere tjenesteydelser i forbindelse med hjemmesiden og brug af internettet. Hvis det er nødvendigt, vil Google overføre disse oplysninger til tredjemand, såfremt dette er fastsat ved lov eller af tredjemand behandles disse data på vegne af Google. Google vil under ingen omstændigheder knytte din IP-adresse med andre data, som er lagret af Google Inc. Googles fortrolighedspolitik findes på: http://www.google.com/privacypolicy.html

Links fra og til hjemmesiden

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der forvaltes af tredjepart. Disse links er udelukkende tænkt som en service til dig. Mosegård Silo fraskriver sig enhver kontrol over, forbindelse til eller godkendelse af hjemmesider knyttet til fra disse hjemmesider. Mosegård Silo forbeholder sig ret til at slette et link eller andre tilknyttede program til enhver tid. Hvis du ønsker at besøge tredjeparts websteder knyttet til denne hjemmeside, er det på eget ansvar.

Forskellige bestemmelser

Mosegård Silo er berettiget til at lagre og behandle data om kunden modtaget som led i forretningsforbindelsen.

Mosegård Silo forbeholder sig alle ophavsrettigheder, andre industrielle ejendomsrettigheder og rettigheder, der følger knowhow til alle illustrationer, tegninger, beregninger og andre dokumenter. En sådan må ikke videregives til tredjemand, og må kun anvendes til det tilsigtede formål.

Ophavsret

Du er velkommen til at downloade materiale fra denne hjemmeside til personlig og ikke-kommerciel brug, forudsat at du respekterer og ikke ændrer meddelelser om ophavsret, varemærker eller ejendomsret. Det er dog ikke på nogen måde tilladt at kopiere, reproducere, gentage, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video filer til offentlige eller kommercielle formål, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mosegård Silo.

Varemærker

Varemærker og logoer, der vises på denne hjemmeside tilhører Mosegård Silo. Offentliggørelse af indholdet af denne hjemmeside er ikke på nogen måde at betragte som tilladelse, hverken stiltiende eller på anden måde til, at bruge de viste varemærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mosegård Silo. De viste varemærker og andet indhold på denne hjemmeside må kun anvendes i overensstemmelse med de nuværende generelle vilkår og betingelser.

Kommunikation

Enhver form for kommunikation eller materiale sendt til eller om hjemmesiden via e-mail eller på anden måde vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. Oplysningerne kan anvendes uden begrænsning eller betaling af Mosegård Silo og dets tilknyttede selskaber, og betragtes som dennes ejendom ved modtagelsen. Det er forbudt at sende eller overføre nogen form for materiale til eller fra dette websted, der er ulovlig, truende, ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, pornografisk, eller på nogen måde mod enhver lovbestemmelse.

Markeder

De viste produkter er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle markeder. Mosegård Silo forbeholder sig ret til at afgøre, hvilke produkter skal være tilgængelige på de forskellige markeder

Pligt til at samarbejde i Kontrakter med montage service

Kunden sikrer en passende adgang til byggepladsen, tilstrækkelig plads til aflæsning og ordentlige arbejds forhold til montagearbejdet; montage området skal opvarmes om vinteren; Kunden er forpligtet til at levere elektricitet, varme, vand, belysning, samt sikre at testkørsel af installationen kan foretages uden hindringer.

Forpligtelser i selskabet Mosegård Silo

1  Mosegård Silo er ikke forpligtet til at rådgive kunden. Hvis de aftalte tjenester kræver mere detaljerede oplysninger er Mosegård Silo berettiget til at give disse med hensyntagen til egne interesser, og de kendte interesser for Kunden.

2  Når samlingen er påkrævet, kan Mosegård Silo anmode kunden om delvis godkendelse af selvstændige dele af produktet for den samlede kontrakt efter deres færdiggørelse. Endvidere kan Mosegård Silo anmode om godkendelse efter afslutningen af kontrakten.

3  I tilfælde af materialefejl, er Kunden berettiget til at afvise denne godkendelse helt eller delvist. Alle kontraktbestemte og lovgivningsmæssige garantikrav for fejl forbeholdt af kunden på delvis godkendelse, berøres ikke.

4  Forudsætninger for overholdelse af tidsfrister for Mosegård Silo er, og kunden i tide godkender udført arbejde helt eller delvist, hvis (a) Kunden undlader at opfylde sin pligt til det samarbejde der kræves for at yde de tjenester; (b) afsendelse af varer er forsinket på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for; (c) Kunden ikke rettidigt oplyser og udfylder nødvendig dokumentation.

5  Mosegård Silo er kun forpligtet til at udføre arbejdet, når kunden har betalt den aftalte forudbetaling og har opfyldt alle andre forpligtelser, der påhviler kunden. Mosegård Silo´s yderligere rettigheder berøres ikke, hvis kunden er ansvarlig for den manglende opfyldelse af sine forpligtelser. Leveringstiden vil blive rimeligt udvidet i tilfælde af force majeure eller andre hindringer der ikke forårsages af Mosegård Silo.

6  For solgte varer, overgår risikoerne til Kunden ved aflastning hos kunden, uanset hvem der udfører transporten. I tilfælde af forsinkelse af transporten der skyldes forhold kunden er ansvarlig for, skal risikoen overgå til Kunden ved anmeldelsen af Mosegård Silo´s parathed til forsendelse. I tilfælde af montage-tjenester, overgår risikoen til Kunden ved accept af varerne.

7  Uanset eventuelle andre aftaler, navnlig vedrørende Incoterm klausuler, er Mosegård Silo ikke forpligtet til at organisere transporten af varerne, forsikring af varerne, fremskaffelse af certifikater eller dokumenter ikke udtrykkeligt aftalt på forhånd, at opnå licenser , godkendelser eller andre formaliteter, der skal overholdes for import eller eksport, eller at udføre fortoldning, og bære offentlige afgifter påløbet uden for Lemvig (Danmark), til at overholde måle- og vægt systemer, emballering, bestemmelser identifikation eller mærkning gældende uden for Lemvig (Danmark), eller til at tilbagetage emballage fra Kunden.

Pris og betaling

1  I tilfælde af aftalt montage, skal betalingen forfalde, fuldt ud, efter godkendelse. Hvis ydelserne godkendes i dele, skal den aftalte betaling forfalde for hver del af dets godkendelse.

2  Betalinger foretages i danske kroner (DKK), på den dato, der er angivet i den skriftlige kontrakt, uden rabat og afgifter. Modtagelse af betaling til Mosegård Silo skal være afgørende for aktualiteten af betalingen.

3  Mosegård Silo har på eget skøn ret til at modregne betalinger modtaget fra Kunden på baggrund af tilgodehavender fra Kunden og tidspunktet for betaling, som er baseret på egne eller tildelte rettigheder.

4  I tilfælde af misligholdelse af betaling, vil kunden blive opkrævet og hæfter for enhver og alle yderligere administrative og / eller sagsomkostninger.

5  Hvis Kunden er i misligholdelse af betaling eller i tilfælde af andre alvorlige tegn på, at betalingen er truet, har Mosegård Silo uanset yderligere krav, ret til at anmode om øjeblikkelig betaling for allerede foretagne leverancer og forudbetaling eller betaling ved levering for fremtidig leverancer, efter eget valg. Som et alternativ, kan Mosegård Silo anmode om tilvejebringelsen af tilstrækkelige sikkerhed for betaling.

6  Kunden er ikke berettiget til at modregning krav om betaling mod Mosegård Silo, medmindre kundens modkrav er baseret på sin egen ret, eller er juridisk besluttet, accepteret af Mosegård Silo skriftligt eller ubestridt. Kunden er kun berettiget til tilbageholdelse eller anden indvending, hvis Mosegård Silo begår en alvorlig overtrædelse af sine forpligtelser i henhold til samme kontraktforhold og undlader, at tilbyde tilstrækkelig sikkerhed.

Bestilling, levering og omkostninger

Når ordren er godkendt og fuld betaling er gjort som aftalt i den skriftlige kontrakt, skal Mosegård Silo sende ordren til kunden, inden for 6-8 arbejdsdage. Incoterms klausuler gælder i alle tilfælde (rf. Forpligtelser i selskabet Mosegård Silo).

Der er leverings omkostninger for alle ordrer, uanset hvor stor er ordren. Mosegård Silo leverer på egen hånd eller ved brug af danske fragtmænd (medmindre andet er angivet), ift. den aftalte leveringsdato. Normalt udfører danske fragtmænd dag-til-dag levering. Men hvis der er forsinkelser med den danske fragtleverandør, vil dette udskyde leveringen af ordren, i forhold til den ønskede leveringsdato. Mosegård Silo kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser forårsaget af danske fragtmænd. Levering til Bornholm og visse småøer er muligt, men det forventes at være længere leveringstid. (Rf. Forpligtelser i selskabet Mosegård Silo).

Ejendomsforbehold

1  Leverede varer forbliver Mosegård Silo´s ejendom, indtil Kunden har opfyldt enhver forpligtelse og alle Mosegård Silo vilkår som følge af forretnings aftalen, herunder krav, der opstår i henhold til fremtidige kontrakter, der er indgået samtidig eller senere.

2  I tilfælde af videresalg af varerne under ejendomsforbehold, er Kunden forpligtet til at videregive Mosegård Silo’s ejendomsforbehold og at give det videre på en måde, således at Mosegård Silo forbliver ejeren på grund af ejendomsforbehold. Krav som følge af videresalg er hermed tildelt Mosegård Silo. Indtægter fra videresalg, anses for at tilfalde Mosegård Silo og udbetales til Mosegård Silo i det omfang, Mosegård Silo har udestående gæld.

3  Kunden skal støtte Mosegård Silo i alle lovligt tilladte foranstaltninger, der kræves for at beskytte Mosegård Silo´s ejendom i det pågældende land. Eventuelle meromkostninger som følge afholdes af køberen.

4  Hvis Kunden overtræder kontrakten, navnlig i tilfælde af misligholdelse af betalingen, er Mosegård Silo berettiget til at tage de leverede genstande tilbage. En sådan beslaglæggelse anses ikke som en tilbagetrækning af aftalen, medmindre Mosegård Silo udtrykkeligt det skriftligt.

5  Mosegård Silo forpligter sig til at frigive værdipapirer, hvis og i det omfang deres værdi overstiger 120% af Mosegård Silo krav; Mosegård Silo er ansvarlig for udvælgelsen af de værdipapirer, der skal frigives.

Garanti, ansvar

I tilfælde af en defekt, tilbyder Mosegård Silo garanti til kunden under følgende forhold:

1  Kvaliteten leveret af Mosegård Silo, samt mængden af det leverede er underlagt specifikationerne i skriftlig ordre. Offentlige udtalelser fra Mosegård Silo eller Mosegård Silo medarbejdere eller af tredjemand på de varer, der skal leveres, tages ikke i betragtning ved bestemmelsen af kvaliteten af den service, der skal udføres. Mosegård Silo medarbejdere har ikke ret til at give garanti udsagn, give oplysninger om kvalitet eller oplysninger om rentabilitet, uden skriftlig ordre.

2  Mosegård Silo vil udelukkende acceptere en garanti, hvis en sådan er angivet i skriftlig ordre. Under ingen omstændigheder vil andre erklæringer fra Mosegård Silo eller Mosegård Silo medarbejdere udgør en garanti.

3  Kunden skal kontrollere varerne umiddelbart efter levering og kontrollerer hver enkelt levering i enhver henseende for genkendelige og typiske mangler. Hvis kunden finder en sådan manglende overensstemmelse er Kunden forpligtet til direkte at informere Mosegård Silo skriftligt og så hurtigt som muligt.

4  Mangler i delleveringer berettiger ikke Kunden til at afvise hele tjenester.

5  Hvis kunden forsøger at rette op på fejl selv, uden at have givet Mosegård Silo en passende periode til at rette fejl, vil Mosegård Silo garanti blive annulleret.

6  I tilfælde af berettigede klager, vil Mosegård Silo, efter eget skøn, afhjælpe manglen eller give en erstatning. Hvis efterfølgende fejlretning mislykkes, skal Kunden have ret til fradrag i pris eller til tilbagetagning af produktet.

7  Erstatningskrav mod Mosegård Silo kan kun forekomme så vidt skaden skyldes grov uagtsomhed eller forsæt. Det samme gælder for ethvert krav om godtgørelse af udgifter i henhold til samme. Kunden er forpligtet til at informere Mosegård Silo om særlige risici for skader forud for indgåelsen af kontrakten.

8  I tilfælde af byggeri, skal garantiperioden i anvendelse i alle andre tilfælde være 24 måneder.

9  Ansvarsfraskrivelser og begrænsninger finder også anvendelse med hensyn til den personlige ansvar organer, medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere i Mosegård Silo.

10  Mosegård Silo yder ingen garanti, for at varerne er egnede til det påtænkte formål af Kunden og / eller er i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser, der gælder i Kundens land. Kunden skal, for egen regning, være ansvarlig for at opnå de tilladelser og godkendelser, som er nødvendige til brug, og / eller levering og / eller montage.

Indgåelse af kontrakt

Kunden er bundet af sin købsordre i fem uger. Enhver, og alle indkøbsordrer modtaget af Mosegård Silo´s medarbejdere og senere ændringer af indgåede kontrakter træder først i kraft efter skriftlig ordre til Mosegård Silo eller ved udførelse af en aftalt tjeneste. Enhver anden adfærd eller tavshed om samme udgør ikke en forpligtelse for Mosegård Silo. Ansatte i Mosegård Silo er ikke autoriseret til at se bort fra forpligtelser i indgåede skriftlige aftale eller til at foretage ændre en ordre eller give løfter, der afviger fra dens indhold. Kontrakten anses for at være afsluttet ved levering af den skriftlige ordre, medmindre Kunden gør indsigelse mod leveringe, skriftligt til Mosegård Silo, senest 7 kalenderdage efter modtagelsen af ordren.

Afbestillingsregler

Der kræves 7 dages skriftligt varsel ved afbestilling. Meddelelse om afbestilling for eksempel personligt og / eller via e-mail, vil blive accepteret men skal bekræftes skriftligt. Vi forbeholder os ret til at opkræve gebyr til dækning af eventuelle senere administrationsomkostninger. Afbestilling afgives skriftlig. Afbestilling over telefon accepteres ikke.

Tilbagetrækning

Med forbehold for eventuelle andre juridiske rettigheder, er Mosegård Silo berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden erstatning, såfremt Kunden indsiger mod anvendeligheden af disse vilkår og betingelser, hvis en anmodning og/eller opstart af insolvensbehandling over Kundens aktiver er anmeldt, hvis Kunden ikke overholder materielle forpligtelser over Mosegård Silo eller en tredjepart, uden at give en berettiget grund, hvis Kunden gør usandfærdige udsagn om dennes kreditværdighed, hvis Mosegård Silo modtager oplysninger om en væsentlig forringelse af Kundens aktiver efter indgåelsen af kontrakten, hvis Mosegård Silo ikke selv modtager korrekte eller rettidige leverancer, uden Mosegård Silo skyld, eller hvis Mosegård Silo er, af andre årsager, ikke længere i stand til at overholde sine service-forpligtelser ved hjælp af midler, som er rimelige under hensyntagen til dets egne interesser og de berettigede interesser genkendelig for Kunden på tidspunktet for aftalens indgåelse, samt, især i betragtning af den aftalte kompensation.

Generelle grundlag for kontrakt og lovvalg

Disse generelle vilkår og indholdet på denne hjemmeside er udelukkende reguleret af dansk ret uden hensyn til dens lovvalgsregler. Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med disse generelle vilkår og fortrolighedspolitik skal, hvis det ikke kan løses i mindelighed, kan udelukkende afgøres af de danske domstole i København, Danmark.

Udførelsen, betaling og tilfredsstillelse for alle forpligtelser i henhold til denne kontrakt, skal være i Lemvig, Danmark. Det gælder uanset arrangementer om afholdelse af udgifter eller en aftale om Incoterms klausuler.

Lovgivningen i Danmark finder anvendelse på alle rettigheder og krav som følge af denne kontrakt. Værneting skal være Lemvig, Danmark.

Alle – kontraktlige og ikke-kontraktlige – tvister kontrakter, som er beregnet til at falde ind under anvendeligheden af disse salgsbetingelser skal indsendes til lokalt og internationalt enekompetence af de kompetente domstole for Lemvig, Danmark. Sådanne kompetencekrav udelukker i særdeleshed enhver anden kompetence, der er juridisk fastsat på grundlag af en personlig eller faktuel forbindelse. Desuden er kunden ikke berettiget til at hæve eventuelle modkrav, modregning eller tredje part information før nogen anden ret end den i Lemvig, Danmark, som har enekompetence. Dog er Mosegård Silo berettiget til, i enkelte tilfælde, at anlægge sag ved Kundens hjemsted eller for andre domstole kompetente baseret på indenlandske eller udenlandske love.