Silobotten med ben

Varunr. B1

T:work 63cmkatalog s-hb1-45 Model (1)T:ASYMBSILOB1-45 Model (1)

Typ
Silo Typ 110/60° m/ 2 skodder
Platsbehov
110×110 cm
Utlopp
45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
60°
Höjd på Stålbotten
47cm
Innehåll i botten
0,2 m3

Varunr. B 1-1×2 m/2 rum

E:ACADTEGNASYMBSILO1x2-2-152 Model (1)T:ASYMBSILO1x2-2-152 Model (1)

Type

Silo Typ 110/210/60° m/ 2 skodder pr. kegle

Platsbehov
110×210 cm
Utlopp
2 stk. 45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
60°
Höjd på Stålbotten
47cm
Innehåll i botten
0,4 m3

Varunr. B 1-1×3 m/ 3 rum

E:ACADTEGNASYMBSILO1x3-152 Model (1)T:ASYMBSILO1x3-152 Model (1)

Typ
Typ 110/310/60° m/ 2 skodder pr. kegle
Platsbehov
110×310 cm
Utlopp
3 stk. 45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
60°
Höjd på Stålbotten
47cm
Innehåll i botten
0,6 m3

Varunr. B 2

E:ACADTEGNASYMBSILOB2-45 Model (1)T:ASYMBSILOSILO4B4 Model (1)

Type
Typ 130/60° m/ 2 skodder
Platsbehov
130×130 cm
Utlopp
45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Hældningsgrad
60°
Höjd på Stålbotten
75cm
Innehåll i botten
0,6 m3

Varenr. B 3

T:work 63cmkatalog s-hb3-45 Model (1)T:work 63cmkatalog s-hb3-45 Model (1)

Typ
Typ 150/60° m/ 2 skodder + lav skillerum
Platsbehov
160×160 cm
Utlopp
45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
60°
Höjd på Stålbotten
92 cm
Innehåll i botten
1,0 m3

Varenr. B 4

T:workSilo-bind4B4-b Model (1)E:ACADTEGNASYMBSILOSILO4B4 Model (1)

Typ
Typ 150/200° m/ 2 skodder + lav skillerum
Platsbehov
160×210 cm
Utlopp
45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
49°/60°
Höjd på Stålbotten
94 cm
Innehåll i botten
1,2 m3

Varunr. B 5

T:work 63cmkatalog s-hb5-45 Model (1)T:work 63cmkatalog s-h5-opstilling Model (1)

Typ
Type 200/49° m/ 2 skodder + lav skillerum
Platsbehov
210×210 cm
Utlopp
45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
49°
Höjd på Stålbotten
94 cm
Innehåll i botten
1,5 m3

Varunr. B 6

T:work 63cmkatalog s-h6-opstilling Model (1)E:ACADTEGNASYMBSILOSILO6B6 Model (1)

Typ
200/60° m/ 2 skodder + lav skillerum
Platsbehov
210×210 cm
Utlopp
45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
60°
Höjd på Stålbotten
137 cm
Innehåll i botten
2,0 m3

Varunr. B 7

T:work 63cmkatalog s-h7-opstilling Model (1)E:ACADTEGNASYMBSILOSILO7B7 Model (1)

Typ
150/300 m/ 2 skodder + lav skillerum
Platsbehov
160×310 cm
Utlopp
45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
47°/70°
Höjd på Stålbotten
137 cm
Innehåll i botten
2,4 m3

Varunr. B 8

T:work 63cmkatalog s-hb8-45 Model (1)E:ACADTEGNASYMBSILOSILO8B8 Model (1)

Typ
210/310 m/ 2 skodder+ lav skillerum
Platsbehov
310×210 cm
Utlopp
45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
47°/60°
Höjd på Stålbotten
137 cm
Innehåll i botten
3,0 m3

Varunr. B 9

T:work 63cmkatalog s-hb9-45 Model (1)E:ACADTEGNASYMBSILOSILO10B10 Model (1)

Typ
250/49° m/ 2 skodder+ lav skillerum
Platsbehov
260×260 cm
Utlopp
45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
49°
Höjd på Stålbotten
118 cm
Innehåll i botten
2,7 m3

Varunr. B 10

T:work 63cmkatalog s-h10-opstilling Model (1)T:ASYMBSILOSilo10-60B10-60s Model (1)

Typ
250/60° m/ 2 skodder+ lav skillerum
Platsbehov
260×260 cm
Utlopp
45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
60°
Höjd på Stålbotten
178 cm
Innehåll i botten
4,8 m3

Varunr. B 11

T:work 63cmkatalog s-h11-opstilling Model (1)T:ASYMBSILOSILO11B11 Model (1)

Typ
300/48,5°m/ 2 skodder+ lav skillerum
Platsbehov
310×310 cm
Utlopp
45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
48,5°
Höjd på Stålbotten
148 cm
Innehåll i botten
4,7 m3

Varunr. B 12

T:work 63cmkatalog s-h12-opstilling Model (1)T:ASYMBSILOSILO12B12 Model (1)

Typ
300/60° m/ 2 skodder+ lav skillerum
Platsbehov
310×310 cm
Utlopp
45×45 cm
Frihöjd under utlopp
90 cm
Lutningsgrad
60°
Höjd på Stålbotten
221 cm
Innehåll i botten
7,1 m3

Varunr. B 12V

T:work 63cmkatalog s-h12v-opstilling Model (1)T:ASYMBSILOSILO12V-SNEGLB12V Model (1)

Typ
300 /300 för horisontal skruv
Platsbehov
310×310 cm
Utlopp
30×115 cm m/3 skodder
Frihöjd under utlopp
50 cm
Lutningsgrad
55°/64°
Höjd på Stålbotten
194 cm
Innehåll i botten
7,0 m3

Arkiv