Salgsbetingelser

Læse venligst vores vilkår og salgsbetingelser omhyggeligt igennem, før I bestiller. Når I bestiller produkter hos os, accepterer I disse vilkår og salgsbetingelser.

Følgende er gældende ved levering af alle Øgendahls Maskinfabrik A/S og Mosegård Silo A/S produkter:

På opsætningspladsen skal der være en kørbar vej for en lastbil op til 20m, der hvor produktet skal opstilles samt mulighed for at koble sættevogn fra, så lastbilen kan holde ved siden af. Kunden sikrer en passende adgang til byggepladsen, bæredygtigt gulv, tilstrækkelig plads til aflæsning og ordentlige arbejds forhold til montagearbejdet. Kunden er forpligtet til at levere elektricitet, belysning, samt sikre at testkørsel af installationen kan foretages uden hindringer.

Leveringsvilkår:  Sker ab. fabrik. Øgendahls Maskinfabrik og Mosegård Silo er uden ansvar, såfremt leveringstidspunktet ændres eller forsinkes på grund af arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Øgendahls Maskinfabrik og Mosegård Silo ikke er herre over, f.eks. brand, krig, valutarestriktioner, mangler på transportmidler, almindelig vareknaphed m.v.

Leveringstid: ift. den aftalte leveringsdato

Tilbuddets gyldighed: Tilbuddet er gældende i 30 dage. Øgendahls Maskinfabrik og Mosegård Silo forbeholder sig ret til uden varsel at ændre eller tilbagekalde udestående tilbud

Pris: Alle priser er dagspriser og er ekskl. moms i den angivne valuta. Øgendahls Maskinfabrik og Mosegård Silo er berettiget til at foretage ændring af priser, hvis der indtræffer ændringer i materialetilførsler, råvarepriser, lønninger, valutakurser eller andre forhold udenfor Øgendahls Maskinfabrik’s og Mosegård Silo’s kontrol, herunder told, fragt og forsikringstakst m.v.

Betaling: Betaling for leverancer skal ske i henhold til ordrebekræftelsen eller, hvis en sådan ikke findes, i henhold til de på faktura påtrykte betalingsbetingelser. Køber er ikke  berettiget til at tilbageholde betaling pga. eventuelle modkrav. Ved betaling senere end forannævnte betalingsdato over den til enhver tid gældende officielle danske diskonto, fra forfaldsdag og indtil betaling sker. Ved udsendelse af rykkeskrivelse pålægges et gebyr på 95 kr. Derefter beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned.

Mosegård Silo og Øgendahls Maskinfabrik er kun forpligtet til at udføre arbejdet, når kunden har betalt den aftalte forudbetaling og har opfyldt alle andre forpligtelser, der påhviler kunden.
–  Ved ordrer og beløb over 100.000 kr.
–  Betales aconto 30% af beløbet med 7 dages netto forud.
–  De resterende 70% betales med 14 dages kredit fra levering.
–  Priserne er ekskl. moms

Skulle der være spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen,
Jacob Øgendahl
Direktør

Øgendahls Maskinfabrik A/S & Mosegård Silo A/S
Jupitervej 16A 7620 Lemvig
+45 9782 0582 I +45 9713 1547
info@oegendahl.dk I mosegaard@silo.dk
CVR nr.: 76787018